Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

D. A. F. de Sade – wybrana bibliografia przedmiotowa


- biografie [pdf]


- książki w jęz. francuskim [pdf]


- teksty w pracach zbiorowych i czasopismach tematycznych w jęz. francuskim [pdf]


- teksty w jęz. francuskim [pdf]


- komentarze w wydaniu Cercle du Livre Precieux [pdf]


- komentarze w wydaniu Gallimard [pdf]


- komentarze w jęz. polskim [pdf]


- komentarze w przekładach na jęz. polski [pdf]


- komentarze B. Banasiaka w jęz. polskim [pdf]


- komentarze w jęz. angielskim [pdf][oprac. BB, WK]