Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Teksty przekładów dzieł Sade'a
udostępnione przez autorów i wydawców:


[pdf]Dialog między księdzem a umierającym, przeł. M. Baster, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1987, nr 11-12, s. 218-229.


[pdf]Petycja Sekcji Pik do reprezentantów ludu francuskiego, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1989, nr 7-8, s. 4-6; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 2: Pisma polityczne, przeł. B. Banasiak, J. Lisowski, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Spacja, Warszawa 1997, s. 183-187; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, M. Bratuń, Mireki, Kraków 2003, s. 274-277.


[pdf]Fanatyk. Opowieść moralna i filozoficzna (projekt), przeł. B. Banasiak [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, wybór i przekł. B. Banasiak, K. Matuszewski, M. Bratuń, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 309-312.


[pdf]Prawda, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., s. 299-307, [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 37-43.


[pdf]Filozoficzne podarki. List do panny de Rousset, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., s. 288-291; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 285-289.


[pdf]Przemyślenia filozoficzne, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., s. 294-297; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 315-318.


[pdf]Rozważania nad moralnością i wolnością człowieka, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., 285-286; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 321-323.


[pdf]Adres obywatela Paryża do króla Francuzów, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., 315-320; [przedruk w:] A. F. de Sade, Dzieła, t. 2: Pisma polityczne, op. cit., s. 97-103; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 263-269.


[pdf]Mowa do cieniów Marata i Le Pelletiera, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., 321-324; [przedruk w:] A. F. de Sade, Dzieła, t. 2: Pisma polityczne, op. cit., s. 169-174; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 270-274.


[pdf]Dialog między księdzem a umierającym, przeł. P. Pieniążek, „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 10-23 [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 21-36.


[pdf]Strofy do popiersia Marata, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 2: Pisma polityczne, op. cit., s. 181.


[pdf]Historia mego uwięzienia, przeł. B. Banasiak, „Sztuka i Filozofia” 1999, vol. 17, s. 149-153; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 279-284.


[pdf]List do żony [fragment], przeł. B. Banasiak, „Sztuka i Filozofia” 1999, vol. 17, s. 158-161; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 297-300.


[pdf]Z listów markiza de Sade do żony pisanych w Vincennes (1778-1784), przeł. B. Banasiak, „Sztuka i Filozofia” 1999, vol. 17, s. 153-158 [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 301-309.


[pdf]Testament Donatiena Alphonse’a François Sade’a, pisarza, przeł. B. Banasiak, „Odra” 2001, nr 5, s. 53-56; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 327-331.


[pdf]Rozprawa Gernande`a o kobietach [fragm. La Nouvelle Justine], przeł. B. Banasiak, „Nowa Krytyka” 2001, nr 12, s. 179-184; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 75-82 (dostępne też na www "NK").


[pdf]Rozprawa Bressaca o religii [fragm. La Nouvelle Justine], przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski i uczestnicy translatorium z jęz. francuskiego, „Nowa Krytyka” 2001, nr 12, s. 163-177; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 45-64 (dostępne też na www "NK").


[pdf]Orzeł, moja panno [fragment], przeł. B. Banasiak [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 293-295.


[pdf]Epitafium D. A. F. de Sade’a więzionego przez wszystkie reżimy, przeł. B. Banasiak [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 325.


[pdf]O romansach, przeł. M. Bratuń (poprawiona i uzupełniona wersja przekładu tekstu pt. Idée sur les roman, opublikowanego jako Rozważania na temat romansu, przeł. M. Bratuń [w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., s. 342-364; [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, op. cit., s. 333-358).


[oprac. BB]