Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Foto art


Jindřich Štyrský (1899-1942), czeski malarz, poeta, wydawca, fotograf i projektant o proweniencji surrealistycznej.

La Coste 1 (1932)

La Coste 2 (1932)

Marcel Mariën (1920-1993), surrealista belgijski, poeta, eseista, wydawca, fotograf, reżyser, twórca collage’y oraz instalacji, pierwszy historyk surrealizmu w Belgii.

De Sade a Lénine, 1945 (foto)

Patrick Bergougnoux (1949-), fotograf i malarz francuski:

Chateau du Marquis de Sade n° 1, 2005, 50 x 50 cm

Chateau du Marquis de Sade n° 2, 2005, 50 x 50 cm

Chateau du Marquis de Sade n° 3, 2005, 50 x 50 cm

Chateau du Marquis de Sade n° 4, 2005, 50 x 50 cm

Chateau du Marquis de Sade n° 5, 2005, 50 x 50 cm

Chateau du Marquis de Sade n° 6, 2005, 50 x 50 cm

Chateau du Marquis de Sade n° 7, 2005, 50 x 50 cm

Chateau du Marquis de Sade n° 8, 2005, 50 x 50 cm
Klaus Sommer

La Philosophie dans le Boudoir (René Magritte) (foto)

[oprac. BB]