Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Portrety

Portret Sade Portret Sade
Jedyny autentyczny wizerunek Sade’a to portret – znany pod tytułem Portrait du Marquis de Sade vers l'âge de vingt ans bądź Un portrait présumé du marquis de Sade jeune, powstały ok. roku 1760-1762 – którego autorem jest Charles-Amédée-Philippe van Loo (1719-1795), nadworny malarz Fryderyka Wielkiego, należący do znanego malarskiego rodu wywodzącego się od siedemnastowiecznego holenderskiego twórcy Jacoba van Loo.


Inne znane portrety mają charakter imaginacyjny:


Man Ray, Portrait imaginaire de D. A. F. de Sade (olej)Man Ray, Marquis de Sade (rysunek)Man Ray, Portrait imaginaire de D. A. F. de Sade (rzeźba)H. Biberstein, Portrait imaginaire du XIXe siecle d’H. Biberstein: Sade soumis aux quatre vents des suggestions diaboliques

Roman Cieślewicz, Le Marquis érotomane (collage 1960)

Nick Kushner, Self Portrait as de Sade Drawing (2004)

anonimowy portret z okresu Restauracji

[oprac. BB]