Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Informacje

W dniu 9 kwietnia 2011 roku w warszawskim Teatrze Praga (ul. Otwocka 14) odbyło się wydarzenie bez precedensu: wystawienie dzieła D. A. F. de Sade'a, Filozofia w buduarze, spektaklu Teatru Nowego w Krakowie w reżyserii Bogdana Hussakowskiego (ur. 1941 w Zakopanem, zmarłego nagle w Krakowie 5 listopada 2010 roku). Po spektaklu miał miejsce wykład (pt. Libertynizm epoki i F/filozofia Markiza de Sade) prof. Bogdana Banasiaka, filozofa i tłumacza, który wyjaśniał niuanse francuskiej filozofii końca XVIII wieku.


W dniu 21 marca 2012 roku w łódzkim klubie "Dom" (ul. Piotrkowska 138/140) - w ramach 10 spotkania Kosmopolitanii - odbył się wykład prof. Bogdana Banasiaka pt. De Sade - powiedzieć wszystko, dotyczący życia i poglądów społeczno-politycznych Markiza.


[oprac. BB]