Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Dramaty inspirowane życiem i dziełem Sade’a:Charles Méré, Le Marquis de Sade, 1921
okładka
Peter Weiss, Marat-Sade, 1965 (przekł. franc. Jean Baudrillard)
okładka
Yukio Mishima (1925-1970), Madame de Sade, 1969 (przekł. franc. André Pieyre de Mandiargues, 1976)
okładka
Michele Fabien,
Notre Sade, 1985
okładka
Enzo Cormann, Sade, concert d'enfers, 1989
okładka
Georges Lauris, Sade, marquis sans-culotte: Pièce en trois actes, Tacussel 1994

Pierre-Alain Leleu, D. A. F, marquis de Sade, 1997
okładka
Bernard Noël, Le Retour de Sade, 2004


W języku polskim:

Peter Weiss, Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade (Dramat w 2 aktach), przeł. A. Wirth, „Dialog” 1965, nr 1, s. 40-92.
Yukio Mishima, Madame de Sade (Sztuka w 3 aktach), przeł. S. Janicki i Y. Kudo, „Literatura na Świecie” 1989, nr 3, s. 14-67.

[oprac. BB]