Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Nagroda im. Sade’a (Prix Sade)Nagroda im. Sade’a (Prix Sade), powołana przez "Conférence Sade", stowarzyszenie utworzone w roku 2001 przez Lionela Aracila, honorowego przewodniczącego, jest zrzeszeniem autorów, wydawców i artystów mających intencję wspierania współczesnego libertarianizmu. Wręczana jest ona corocznie pod koniec września autorowi, "którego dzieło będzie w stanie przekroczyć wszelką cenzurę oraz wszelką represję polityczną bądź moralną", i ma walor uznania i hołdu dla osoby wyjątkowej.

Przyznawana przez "jury, dla którego wspólnym mianownikiem jest zarówno szczerość, jak i wolność umysłu", nagroda im. Sade’a (Prix Sade) ma na celu pokazanie bądź bronienie autora przeciwstawiającego się porządkowi moralnemu lub politycznemu z dala od wszystkiej postaci intelektualnego terroryzmu.

Po raz pierwszy nagroda przyznana została 28 lipca 2001 roku.

Na stronie Prix Sade czytamy:

Dwie podstawowe dyspozycje umożliwiają człowiekowi spełnienie jego istoty: pożądanie i wyobraźnia. Kto przeczy tej prawdzie, bezustannie szuka pana, któremu mógłby służyć, i czyni siebie niewolnikiem: Boga lub społeczeństwa, religii lub etyki (D. A. F. de Sade).


Prix Sade w roku 2010 otrzymał Jacques Chessex za książkę Le Dernier crâne de M. de Sade


[oprac. BB]