Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Spotkania


Raz do roku Towarzystwo spotyka się na 3-4 dniowy pobyt we wcześniej ustalonym miejscu charakteryzującym się ustronnym ulokowaniem, przyjazną atmosferą i bliskością natury. Podczas spotkań członkowie Towarzystwa wygłaszają referaty na temat twórczości Markiza oraz prowadzą konsultacje merytoryczno-techniczne w sprawie przedsięwzięć sadycznych. Do stałych punktów każdego wieczoru należą seanse filmowe poprzedzane prelekcjami, odczyty co pikantniejszych fragmentów z dzieł Markiza, a także ich praktyczne inscenizacje, tak by zażyć zarówno przyjemności duchowej, jak i cielesnej.

Wiosną bieżącego roku Towarzystwo planuje pierwsze - w nieco szerszym gronie - spotkanie o charakterze organizacyjnym, merytorycznym i "rozrywkowym". Zaproszenia imienne.

[oprac. WK]