Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Teksty nt. Sade’a udostępnione przez autorów:


B. Banasiak, [pdf]Integralna potworność [fragment książki Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”] (dostępne też na www "NK").


B. Banasiak, [pdf]Zarys biografii Markiza de Sade (2. 06. 1740 – 2. 12. 1814) [fragment książki Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”]


B. Banasiak, [pdf]„Dzieło-życie”, czyli libertynizm jako system myśli [fragment książki Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”]


B. Banasiak, [pdf]„Wielkie żarcie” albo sex-party – Sadyczne przyjemności stołu i łoża [tekst częściowo stanowi fragment książki Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”] (w tej wersji nie publikowany).


B. Banasiak, [pdf]Rozprawa o miłości, czyli niepowodzenie występku, „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 6-8.


B. Banasiak, [pdf]Sade w Bastylii - fragm. tekstu pt. Twierdza w otchłani samotności. O losach i kształcie "Sodomy" Markiza de Sade [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 1: Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1996, s. 7-48, [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, A. Liber, Kraków 2002, s. 5-47, [przedruk w:] D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Mireki, Kraków 2004, s. 5-47.


B. Banasiak, [pdf]Obywatel Louis Sade, albo le Marquis sans-culotte parvenu [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 2: Pisma polityczne, przeł. B. Banasiak, J. Lisowski, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Spacja, Warszawa 1997, s. 9-46.


B. Banasiak, [pdf]„A teraz jestem zwierzęciem z menażerii Vincennes”. Zamknięty świat Sade`a – zamek i więzienie, „Sztuka i Filozofia” 1999, vol. 17, s. 136-148.


B. Banasiak, [pdf]Biedny Markiz, czyli nieporozumień wokół Sade`a ciąg dalszy, „Odra” 2000, nr 1, s. 83-87.


B. Banasiak, [pdf]Sade - encore un effort (nie publikowany).


B. Banasiak, [pdf]Sadyczna „encyklopedia”, czyli „powiedzieć wszystko”, „Nowa Krytyka” 2000, nr 11, s. 5-64 (dostępne też na www "NK").


B. Banasiak, [pdf]Edukacja Sadycznego libertyna, „Kresy” 2000, nr 2/3, s. 170-188.


B. Banasiak, [pdf]„Pamięć o mnie zniknie z pamięci ludzi...”. Ostatnia wola Markiza de Sade, „Odra” 2001, nr 5, s. 53-59.


B. Banasiak, [pdf]Monsieur Juliette - potwór, „Nowa Krytyka” 2001, nr 12, s. 41-63 (dostępne też na www "NK").


B. Banasiak, [pdf]Kim był Markiz de Sade? [posłowie do:] D. Thomas, Markiz de Sade, przeł. J. Korpanty, (red. nauk.) B. Banasiak, Bertelsmann, Warszawa 2003, s. 371-382.


B. Banasiak, [pdf]Kim był Markiz de Sade? [odrzucone przez wydawcę posłowie do:] D. Thomas, Markiz de Sade, przeł. J. Korpanty, (red. nauk.) B. Banasiak, Bertelsmann, Warszawa 2003 (nie publikowane).


B. Banasiak, [pdf]Erotyzm u Sade'a, czyli filozofia i egzystencja ekscesu, "[fo:pa] Kwartalnik literacko-filozoficzny", styczeń 2005, nr 2, s. 2-10.


B. Banasiak, [pdf]Sacrum, czyli utopia uniwersalna, „[fo:pa] Kwartalnik literacko-filozoficzny”, kwiecień 2008, nr 15, s. 84-90.


M. Elmerych, Pieprzcie się i uczcie sie!, "Focus. Historia" 2010, nr 12, s. 31.


J. Kochan, [pdf]Donatien Alphonse François de Sade, czyli racjonalizm absolutny, "Nowa Krytyka" 2005, nr 17, s. 141-159 (dostępne też na www "NK").


M. Kruszelnicki, [pdf]"Tragiczne doświadczenie szaleństwa": Foucault - Nietzsche - Sade , „Kwartalnik Filozoficzno-Literacki [fo:pa]” 2006, nr 8, s. 44-53 (wersja zmieniona i porzerzona).


M. Kruszelnicki, W. Kruszelnicki, [pdf]Poza Habermasa i poststrukturalizm, czyli Markiza de Sade "przezwyciężenie metafizyki" , „Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris” 2008, nr 7, s. 1-11 (wersja zmieniona i porzerzona).


M. Kruszelnicki, [pdf]Święty Matuszewski (Nad książką "Sade. Msza okrucieństwa"), „Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-Kulturalny” 2009, nr 1, s. 123-129.


Z Bogdanem Banasiakiem i Krzysztofem Matuszewskim o markizie de Sade, jego życiu i filozofii rozmawia Tomasz Dziatłowicki, "Focus. Historia" 2010, nr 12, s. 31-33.M. Cieśluk, [pdf]Sade oczami współczesnych Polaków – krytyka literacka, filozofia, kultura masowa, praca magisterska, Uniwersytet Szczeciński 2011.


J. Czyżowska, [pdf]Isolisme. Wizja samotności w myśli Markiza de Sade, praca magisterska, Uniwersytet Łódzki 2010.


I. Kowalczyk, [pdf]Oswajanie potwora – filmowe interpretacje życia i myśli Markiza de Sade, praca licencjacka, Uniwersytet Łódzki 2008.


M. Kruk, [pdf]Ruch libertyński w nowożytnej filozofii francuskiej – od libertynizmu "pierwotnego" do de Sade’a, praca magisterska, Uniwersytet Gdański 2012.


[oprac. BB]