Bogdan Banasiak
] [
Nietzsche seminarium
] [
Nietzsche - Dzieła wszystkie

Teksty nt. Sade’a udostępnione przez tłumaczy:


Georges Bataille, [pdf]Sade [fragm. La littérature et le mal], przeł. B. Banasiak, „Nowa Krytyka” 1995, nr 6, s. 213-234.


Georges Bataille, [pdf]Człowiek suwerenny Sade’a [fragm. l’Érotisme], przeł. B. Banasiak [w:] (red.) A. Dubik, Poznanie - Podmiot - Dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, Toruń 2002, s. 277-286.


Georges Bataille, [pdf]Sade i moralność, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski oraz uczestnicy translatorium z języka francuskiego (nie publikowany).


Pierre Klossowski, [pdf]Integralna potworność, przeł. B. Banasiak, „Twórczość” 1989, nr 7, s. 79-85, [przedruk w:] P. Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1999, s. 211–222.


Pierre Klossowski, [pdf]Sade i Fourier, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 275-294.


Marcel Moreau, [pdf]Obowiązek potworności, przeł. B. Banasiak (nie publikowany).


Mario Andrea Rigoni, [pdf]Leopardi, Sade i bóg zła [fragm.], przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski oraz uczestnicy translatorium z języka francuskiego (nie publikowany).


Alain Robbe-Grillet, [pdf]Ład i jego sobowtór, przeł. B. Banasiak, „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 235-240.


Jacques de Saint-Victor, [pdf]Widmo boskiego Markiza (2005), oraz [b.n.a.], [pdf]Bestia i dwie siostry (2005)


[oprac. BB]